घटनास्थल अनुसन्धान अधिकृत आधारभूत तालिम (SOCO) ३४ औं समुह

मिति २०७७/०४/५ देखि  संचालन भई २०७७/०६/१३ मा समापनहुने लक्ष्य रहेको । यो तालिम आवासीय रहेको र यस तालिममा २३ जना पुरूष प्रसनि प्रशीक्षार्थी रहेको छ  ।

यस तालिमको संयोजक प्र.ना.उ डिल बहादुर मल्ल तथा तालिम सह-संयोजक प्र.नि. कलम कुमार खड्का रहको  छ ।