प्रशिक्षक प्रशिक्षण (कवाज तथा आन्तरीक) जु‍.प्र.अ तालिम

तालिम संचालन मिति : २०७७/०४/०७  देखि २०७७/०६/०८ 

प्रशिक्षार्थी संख्या: महिला ४ पुरूष ३२  ‍‍=३६ , कार्य दिन : ५४ 

तालिम संयोजक : प्र.ना.उ. रबिन्द्रनाथ पौडेल