जुडो आधारभूत तालिम ८१ औं समूह

जुडो आधारभूत तालिम ८१ औं समूह

संचालन मिति :  २०७७/०७/१७          कार्य दिन : १५६     प्रशिक्षार्थी संख्या :३०

तालिम संयोजक : प्र.नि. खगेन्द्र दहाल