प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम १-१८१ औ समूह

प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम १-१८१ औ समूह

संचालन मिति :  २०७८/०१/८          कार्य दिन : १८ महिना     प्रशिक्षार्थी संख्या : १४९ 

तालिम संयोजक : प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनी